แจ้งฝาก-ถอน ผ่านธนาคารชั้นนำของไทย

ในระบบอินเตอร์แบงค์กิ้ง (แนะนำระบบพร้อมเพย์)

อินเตอร์แบงค์กิ้ง